Materialprøvestasjon

Vi kan tilby mekanisk prøving, betongprøving, geoteknisk prøving og kalibrering.

Send din forespørsel og spørsmål til material@sots.no
Betongprøving: 51 50 03 92/93
Mekanisk prøving: 51 50 03 26

Testmateriell o.l. kan sendes til:
Stavanger offshore tekniske skole
Materialprøvestasjon
Tjuvholmveien 40, 4007 STAVANGER

Materialprøvestasjon er godkjent av Kontrollrådet.