Våre ansatte

Geir Tuftedal

Rektor (SOTS)

51 50 03 12
51 50 03 01

Øystein Førsvoll

Avdelingsleder

51 50 03 07
47 27 69 65
51 50 03 01

Kjell-David Blanchard

Prosjektleder - RKK

51 50 03 94
98 88 31 20

Stella Aguirre

Prosjektleder - RKK

51 50 03 15
98 47 44 53
51 50 03 01

Inge Rune Bøe

Koordinator - Kranavdeling

51 89 40 42
41 67 43 31
51 50 03 01

Arne Nesse

Vedlikehold

51 89 40 42
97 15 14 20

Paul Lawson

Fagansvarlig-Brann

51 89 40 42
94 89 82 78

Unni P. Salte

Kursadministrator

51 50 03 91
51 50 03 01

Dan Heering

Konsulent

+372 506 2783

Hadria Rahmouni

Kontorleder - RKK

51 50 03 03
94 89 82 78

Renate Susann Ingebrigtsen

Kantine

Stine Bråtveit Torgersen

Kontorfaglærling

51 89 40 42

Ole Sverre Fjermedal

Laboratorieingeniør

51 50 03 93

Nils Henrik Finsnes

Prosjektleder - RKK

45 41 12 45

Alf Magnus Birkemo

Kontorfaglærling

51 50 03 46
45 44 54 77