Om oss

SOTS kurssenter består av:

Stavanger maritime sikkerhetssenter

Senteret er en avdeling av Stavanger offshore tekniske skole.

Vi er et fullskala sikkerhetssenter som gjennomfører kurs og kompetanse innen områdene offshore, sjøfart og landbasert virksomhet. Senteret har sjøredningsfelt, brannfelt og helikopterevakueringssimulator sentralt i Stavanger.

RKK – kurssenter

SOTS kurssenteret driver også privatfinansiert virksomhet tilknyttet skolen innen emner for teknisk fagskole og videregående opplæring.

Skolen har områder innen petroleum/prosess, sjøfart, maskin, elektro/automasjon og bygg/anlegg.

Vi samarbeider med den fylkeskommunale stiftelsen Rogaland Kurs- og Kompetansesenter(RKK). RKK står som teknisk arrangør av nevnte kurs.