Partnere

INSTUTISJONER

AFRICA

PROSJEKT:

Standardisering av opplæring og utdanning for oljeindustrien i Sør-Afrika.

 

samtra  ctc  northlinklogo  logo-falsebay-college

Avtalen mellom SOTS og Western Cape FET-høyskoler er for å etablere et rammeverk innen utdanningsutvikling: Å utvikle muligheter, samarbeid og for å fremme og levere utdanning effektivt på ulike spesialiserte områder som:

 • Olje- og gass;
 • Sikkerhet og miljø;
 • Mekanisk og elektrisk;
 • Sveising, bygging, stillas;
 • Og andre.

Partnere i prosjektet:

 

PROSJEKT:

Utvikling av spesialiserte kurs i Sør-Afrika for olje- og gassindustrien i sør for Sahara.

South African Maritime Training Academy (SAMTRA) er et maritimt treningsakademi som ligger i Simons Town, Sør-Afrika. Fokus er overveiende på tilbud av simulatorbasert opplæring. En signert Joint Venture er signert med SOTS for å utvikle spesialiserte kurs som leveres i Sør-Afrika for olje- og gassindustrien sør for Sahara.
Les mer om høyskolen her.

EUROPA

PROSJEKT: FING

Nettverk for opplæring og utdanning innen olje og gass, sikkerhet og miljø.

 

ak v kti_logo

Et partnerskap ble opprettet tidlig i 2012 mellom Vinnuháskúlin senter for sjøstudier og ingeniørfag, Akureyri omfattende høyskole, Grønlands mineral- og petroleumsskole og Stavanger Offshore Tekniske Skole. Prosjektet ble utviklet med hovedmålet å etablere et innovativt kvalitetsnettverk innen olje- og gassutdanning og opplæring, samtidig som miljø og sikkerhetsspørsmål tas i betraktning.

Det overordnede målet med dette prosjektet som involverer utdanningsleverandører fra Færøyene, Island, Grønland og Norge, er å plassere partnere som er nye for olje- og gassindustrien, på like nivå av konkurranseevne i det internasjonale markedet når det gjelder deres kapasitet å tilby opplæring og utdanning i beslektede fagområder. Prosjekt FING har mottatt godkjennelse for finansiering fra NORA og Nordplus.

Prosjekt FING sin nettside – www.fingoffshore.com

Partnere i dette prosjektet:

 • Akureyri Comprehensive College er en omfattende høyskole som tilbyr akademiske og yrkesfaglige studier.
  Les mer om denne høyskolen.
 • Vinnuháskúlin Centre of Maritime Studies and Engineering er en profesjonell maritim skole lokalisert i Tórshavn. De tilbyr tre års skipsfører og marine ingeniørkurs samt andre maritime relaterte kurs. Det ble etablert i 2005 etter fusjonen av den færøyske nautiske skolen, ingeniørskolen og den færøyske brannskolen.
  Les mer om denne høyskolen.
 • Greenland School of Minerals and Petroleum, avdeling for Tech College Greenland.
  Les mer om denne høyskolen.

BRASIL

SOTS har samarbeidet tett med Escola Técnica do Rio de Janeiro (ETERJ), en lokal yrkesskole i Rio de Janeiro siden 2013.Begge parter er forpliktet til å utvikle spesialisert opplæring- og utdanningsprogrammer innen olje og gass til det brasilianske markedet. Disse kursene blir tilbudt til interesserte parter, enten fra næringslivet eller private sektorer.

Skreddersydde kurs er også utviklet på forespørsel fra kunder som er interessert i utvikling i videreutvikling av kompetanseutvikling for personell som arbeider både onshore og offshore.

I mai 2014 startet SOTS/ETERJ et kurs spesielt rettet mot de som er interessert i å arbeide innen Offshore Drilling Departments, i stillinger opp til og med Derrickman. Kursinnholdet er basert på norske standarder og læreplaner, men designet for den brasilianske olje- og gassindustrien. Klasser holdes på portugisisk.

Les mer om skolen her.

INDUSTRI

aker cosl odebrecht oil and gas logo sea songa sta  weath

Aker Solutions Well Service – www.akersolutions.com
Samarbeid på ulike fellesforetak fra opplæring til bruk av fasiliteter..

COSL – www.cosl.no
Kinesisk riggfirma med kontorer i Stavanger. COSL har levert en rørbehandlingssimulator for felles bruk på SOTS-anlegg.

Odebrecht Oil & Gas – www.odebrechtoilgas.com
SOTS har utviklet et OJT-program for OOG offshore drilling departement.

Seadrill – www.seadrill.com
Har et samarbeid på flere prosjekter. Nettbasert treningsprogram med Technical College Petroleum (TCP) ble utviklet utelukkende for Seadrill-personell.

Songa Offshore – www.songaoffshore.no
Partnerskap etablert for et raskt opplæringsprogram.

Statoil – www.statoil.com
Rammeavtalen omfatter teknisk opplæring på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Weatherford – www.weatherford.no
Samarbeid om varierte næringsrelaterte prosjekter.

ANDRE

energiring petrad

Energiring (www.energiring.com) og Petrad (www.petrad.no)
Konsoritets partnere (SOTS, Petrad og Energiring) har inngått en samarbeidsavtale som forplikter seg til å levere kurs på høy kvalitet, verksted, seminarer og andre programmer under Energiring-ledelsen, etter behov fra iranske myndigheter, næringer og FoU-organisasjoner.

 

Offshore Training Centre (Poland) – www.offshoretraining.pl
offshore_training_centreSamarbeid mellom SOTS kurssenter og Offshore treningssenter tillater polske offshorearbeidere å motta norsk olje- og gassforening godkjent offshore-opplæring.

 

Norwegian Petroleum Directorate – www.npd.no
Samarbeid har tatt plass på flere prosjekter. Et slikt prosjekt var for inspektøropplæring for samsvarskontroll i den sundanesiske petroleumsindustrien. PTIL og KLIF var også involvert.

 

GALA Translations – www.galatranslations.com.kz
AnEn MoU har blitt signert for å fremme Olje- og gass kunnskapsoverføring mellom Norge og Kasakhstan. GALA oversettelser er et multi-virksomhets oversettelsesselskap som tilbyr et bredt spekter av oversettelses- og tolketjenester, utdanning, opplæring og forretningsstøtte som har kontorer i: Astana, Aktau, Atyrau, Almaty, Kasakhstan og Baku, Aserbajdsjan.

 

The Marine, Oil & Gas Academy (MOGA) – moga.saoga.org.za
moga_academy-logoThe Marine, Oil & Gas Academy (MOGA) er en portal for kompetanseutvikling i Marine, olje- og gass-sektor, som er utviklet av South African Oil & Gas Alliance (SAOGA), og har som mål å lette samordningen av ulike kompetanseinitiativer fra industri, regjering og trening ved at deltakerne kan markere sine tiltak. Målet med det virtuelle akademiet er å legge til rette for koordinering av de ulike ferdighetsinitiativene fra industri, regjering og opplæring ved at deltakerne kan markere sine tiltak.