Brønnteknikk VG2 – nettbasert

Brønnteknikk (Grunnkurs boring og brønn):

Studiet forbereder deg til å ta offentlig godkjent eksamen BRT2004 og du må selv melde deg på til eksamen via www.privatistweb.no innen angitt tidsfrist.

Ønsker du å søke lånekassen om støtte eller stipend så må du ta eksamen i alle fire offentlige fag: BRT2003 (HMS og kvalitet), BRT2004 (tverrfaglig eksamen brønnteknikk), BRT2005 (leting og boring) og BRT2006 (komplettering, produksjon og brønnvedlikehold) påmelding også her via www.privatistweb.no

Oppstart av brønnteknikk vg2 på NETT – med helgesamlinger!

Påmeldingsfrist: 31.08.2021

Pris 25 000,-

Link til påmelding: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H75sAsQBmEalZi_EPr7HMbz-Ta5NiC5MsCy-YgT-vKJUN1dRS1RYMldBREJORDI2VjJTM1JaQ09MMy4u

Kurset er beregnet på elever med praksis i faget. Du er praksiskandidat, dvs at du ikke trenger å gå i lære, men det kreves 5 års relevant arbeidspraksis før fagprøven kan tas. Brønnteknikk VG2 har ingen opptakskrav, men søkere som har fagbrev eller 5 års erfaring vil bli foretrukket.

Opptakskrav:
Det er ingen krav til forkunnskap, kurset bør gjennomføres før teknisk fagskole.

Kursgjennomføring:
Kurset er nettbasert, men består i tillegg av 4 hovedsamlinger over 2 semester.

Emner:

  • Geologi og formasjonsevaluering
  • Drift og styresystem
  • Boreteknologi
  • Trykkontroll
  • Produksjonsteknikk
  • Brønnvæsker
  • HMS/kvalitetssikring

Samlinger:
I tillegg inngår det samlinger i kurset hvert halvår. Samlingene repeteres for å ta hensyn til offshorerotasjon. Samlingene tar for seg faglige spørsmål og praktisk rettede oppgaver, tid for samlingene finner du ved å gå inn under “Aktuelle kursetilbud”, klikk deg her inn på SOTS-kurssenter, her vil du finne plan for gjennomføringen av samlingene.

Praktisk prøve avholder du normalt på ditt arbeidssted eller et tilsvarende sted (eks. Ullrigg).
Du skal vise at du har kjennskap til utstyr og behersker de prosedyrer og arbeidsoppgaver du har i ditt arbeid.

Dokumenter:

Varighet: 
2 semestre

Pris:
25.000,- kr. Pris inkluderer nettstudie, samling og bøker.

For mer informasjon, kontakt:
Børge Harestad (51 50 03 75, borge.harestad@skole.rogfk.no).