Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Målsetting:
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

 • utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom
 • assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasient

Målgruppe:
Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende:

 • medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner
 • førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy

Forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Innhold:
Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

 • Beredskap/organisering
 • Pasientundersøkelse
 • Bevisstløshet
 • Blødning og traumatisk amputasjon
 • Bukskader
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hodeskader
 • Rygg- og nakkeskade
 • Brann- og etseskader, inkl. elektrisitet og stråling
 • Brudd
 • Blodtrykksmåling
 • Brystsmerter (hjertesykdom)
 • Pustevansker og kramper
 • Livløshet – Hjerte Lunge Redning
 • Assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon
 • Generell nedkjøling (hypotermi)
 • Mentale reaksjoner og stressmestring (ved ulykker og katastrofer)
 • Skadested med flere skadde – Triage på skadested
 • Brystskader

Varighet:
5 dager

Pris:
7.800.- kr

Kurssted:
Stavanger, Hundvåg, Tømmerodden 1B (vis i Google Maps)
Nosefo: Tau og Bergen (kursoversikt)

For mer informasjon, kontakt:
Unni P. Salte (51 50 03 91, us@sots.no).