HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning Offshore

Målgruppe:
Ingeniører og teknikere som arbeider med HVAC offshore eller som er nye i faget – og som ønsker en kompakt gjennomgang av de spesielle krav og spesifikasjoner som gjelder for HVAC offshore. Kurset egner seg også for annet personell som ønsker  en innføring i faget HVAC offshore.

Kursinnhold:

  • HVAC systemer på faste og flytende installasjoner
  • Spesielle HVAC faguttrykk
  • Områdeklassifisering og sikkerhet – overtrykksventilering
  • Bruk av elektrisk utstyr på HVAC installasjoner
  • Standarder og spesifikasjoner: NORSOK H-003 og S-002N, ISO 15138, DNV OS A101
  • Materialvalg, aggregater og vifter, kjølemaskiner, kanalsystemer, ventiler, lydfeller, spjeld og luftinntak/avkast
  • Engineering og tegningsforståelse
  • Dokumentasjonskrav Z-018
  • Commissioning

Varighet:
2 dager

Pris:
8.500,- kr

Kurssted:
Stavanger, Tjuvholmveien 40 (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no).