Lederkurs

Lederkurs vår 2020:

  • Modul 1 Petroleumsteknologi kurs.

  • Modul 2 Administrasjon og regelverk.

  • Modul 3 Brønnkontroll og barrierestyring*

  • Modul 5 Prosjektstyring og ledelse*

*Man kan kombinere begge Modul 3 og Modul 5 samme uken.

  • Modul 6 Vedlikehold og utstyr.

Påmelding til hadhria.rahmouni@skole.rogfk.no

Moduler og stillingskrav:

  • Teknisk sjef (modul 1-6)
  • Stabilitets sjef (modul 1-4 og 7-9)
  • Plattform sjef (modul 1-5 og 7-10)

Last ned brosjyre (PDF)

Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere.

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6.

Kurset er tilpasser personell som arbeider i rotasjon offshore.

Deltakerne vil ved gjennomført og bestått kurs få kursbevis som danner dokumentasjon nødvendig for å inneha sertifikat.

Kursgjennomføring:
Kurset består av inntill 10 moduler, hver med en varighet på inntil 4/5 dager. Normal gjennomføring vil skje over 1-2 år.

Ledermodul starter som nettbasert.

Deretter avtaler faglærer samling med studentene når det er nok deltakere.

Kursplan:
For kursplan og datoer, se mer informasjon nederst på denne siden.

Vitnemål/Eksamen:
Hver modul avsluttes med eksamen.
Når alle moduler som påkreves inne stillingskategorien er gjennomført, utstedes endelig kursbevis.

Kurssted:
Stavanger, Tjuvholmveien 40 (vis i Google Maps)

For mer informasjon, kontakt:
Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no).