Mesterbrev og teknisk fagskole – Stillas

Etter som stilasfaget har utviklet seg og antall fagarbeidere har økt, har behovet for videreutdanning blitt mer aktuelt. Bransjen representert med SEF (Stilasentreprenørenes forening), har ivret og lenge vært en viktig pådriver for å få til en videreutdanning innen faget.

Det ble utarbeidet læreplan for mesterbrev og teknisk fagskole i faget, og Rogaland kurs- og kompetansesenter (RKK) sammen med Bergeland videregående skole fikk i 2006 godkjenning av Nokut for å starte teknisk fagskoleutdanning innen stillasbyggerfaget.

Teknisk fagskole er lagt opp todelt med mulighet for å stoppe etter 2 år for å ta mesterbrev eller gå tredje året og bli tekniker. Utdannelsen er tilpasset de som i dag er formenn/ledere eller de som ønsker å bli dette i fremtiden.

For mer informasjon, kontakt:
Kjell-David Blanchard (51 50 03 94, kdb@sots.no).