Petroleumsteknologi

Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform (its learning). Internett- plattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.

Påmelding nettbasert teknisk fagskole

Last ned plan og semesteroversikt (3 årig), påmeldingsskjema, informasjon og inntakskrav (pdf)

Elektronisk læreverk fra Vett og Viten blir brukt som læremateriell i linjefag. Hver deltaker får utdelt eget brukernavn og passord, samt teksthefter.

Hvert halvår arrangeres det en samling på 5 dager med undervisning og en samling på 5 dager med repetisjon/forberedelse til en avsluttende prøve/eksamen. En modulkarakter gis for hver modul.

Det blir satt opp to alternative undervisningsuker, ut i fra din offshore rotasjon, velger du den uken som passer deg. Det er lagt opp til at det er mulig å kombinere skolen med full jobb offshore.

Deltakerne vil ha studentstatus.

Studiet er godkjent for støtte hos lånekassen: www.lanekassen.no

Dokumentasjon:
Ved fullført studie vil deltakeren få utdelt et vitnemål, med karakterer for hver modul. Tittel som fagtekniker blir oppnådd.

Opptakskrav:
Kurset tilfredsstiller OLF sine anbefalte retningslinjer for krav til personell som skal fungere som arbeidsleder eller fagsjef. Det kreves dokumentasjon på ett av følgende alternativer:

  • Fagbrev innen boring/brønnteknikk.
  • Lærlingkontrakt som viser fullført læretid innen boring/brønnteknikk i søkeråret.
  • Minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og VkI i yrkesfag.
  • Fagbrev innen elektro, kjemi/prosessfag eller mekaniske fag pluss offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i brønnteknikk (Vg2).

Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Presisering:
Krav om 420-timerskurs ble 1. august 2007 erstattet av krav om offentlig tverrfaglig privatisteksamen i brønnteknikk. Fra samme tidspunkt ble 420-timerskurs fjernet fra OLF/NR’s retningslinjer som gyldig kompetanse. Skolen aksepterer imidlertid 420t-kurs fullført før 1. august 2007 som kompetansegivende i forbindelse med fagskoleopptak.

Dokumentasjon må innsendes sammen med søknad.

For mer informasjon, kontakt:
Kjell-David Blanchard (51 50 03 94, kdb@sots.no).