VG2 Kjemiprosess – nettbasert

Kurset er beregnet på elever med praksis i faget. Du er praksiskandidat, dvs at du ikke trenger å gå i lære, men det kreves 5 års relevant arbeidspraksis før fagprøven kan tas.

Kursgjennomføring:
Kurset er nettbasert, men består i tillegg av 4 hovedsamlinger.

Kompetanse:
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Emner:

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Kjemisk teknologi
  • Produksjon og vedlikehold

Tekniske krav:
Hva er nettbasert studium? Vi bruker egen nett portal “Itslearning”.

  • Lærestoff på nett. I tillegg til bøker finner du skreddersydd materiale til kurset.
  • Kommunikasjon. Nettlærer og deltaker kommuniserer ved meldingssystem, chat og oppslagstavle på Itslearning.
  • Nettlærer. Lærer er tilgjengelig via Itslearning.
  • Innleveringer. Oppgaver legges ut og besvares/evalueres via Itslearning.

Opptakskrav:
Det er ingen krav til forkunnskap.

Varighet:
2 semestre

Pris:
30.000,- kr

For mer informasjon, kontakt:
Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no).

Kurskalender:
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss dersom du ønsker tilbud.